Regulamin www. zakupynaryby.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
Sklep internetowy Zakupy Na Ryby, działający pod adresem www. zakupynaryby.pl (dalej zwany ZakupyNaRyby), prowadzony jest przez: KSR Bogdan Nowak, ul. Jaśminowa 21, 05-180 Goławice Drugie, NIP: 5271733183, Regon: 381383537, tel.kont. 602 687 677.
Pojęcie towaru powinno być rozumiane jako produkty związane z wędkarstwem i amatorskim połowem ryb.
Towary prezentowane w zakupynaryby.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 2. Zamówienia
Zamówienia można składać całą dobę za pośrednictwem strony internetowej zakupynaryby.pl lub telefonicznie, w tym także SMS-em.
Kupujący dokonując zakupu, składa zamówienie. Po dokonaniu zamówienia, Kupujący otrzymuje informację z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez zakupynaryby.pl.
W sytuacji gdy kupiony produkt nie jest dostępny, zakupynaryby.pl przekaże taką informację Kupującemu. Zakupynaryby.pl w tego typu przypadku ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli została dokonana zapłata za produkt, zakupynaryby.pl zwróci pieniądze Kupującemu w ciągu 3 dni na wskazane przez Kupującego konto.
W przypadku czasowej niedostępności towaru, zakupynaryby.pl może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę.

§ 3. Ceny
Ceny podane przy produktach są cenami brutto podanymi w polskich złotych.
Cena opłaty za dostawę wyszczególniona jest oddzielnie w trakcie składania zamówienia i nie jest wliczona w cenę produktów prezentowanych na stronie www.zakupynaryby.pl.
Zakupynaryby.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz poszerzania oferty o nowe produkty.

§ 4. Formy płatności
Zakupynaryby.pl oferuje następujące formy płatności:
– przelewem na rachunek bankowy:

PKO BP S.A 19 1020 1026 0000 1102 0372 7765

mBank 46 1140 2004 0000 3102 8392 4597

– przelewem internetowym za pomocą systemu płatności internetowych.

– pobraniem za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

– gotówką przy odbiorze osobistym zakupionego towaru.

– Blik

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

§ 5. Realizacja zamówienia
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez zakupynaryby.pl wysyłane jest w formie wiadomości do kupującego. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym zakupynaryby.pl, lub po ustaleniu innej formy płatności określonej w § 4.
Termin realizacji zamówień wynosi do 5 dni roboczych. Termin ten rozumiany być powinien jako czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do momentu wysłania zamówionego produktu.
Zakupynaryby.pl realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem usług firmy kurierskiej InPost.
Zakupynaryby.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
Zakupynaryby.pl wystawia paragon lub na żądanie kupującego faktury bez VAT (zakupynaryby.pl oświadcza, że nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT). Dokonując zakupu w zakupynaryby.pl, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy
Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony i nie był używany. Powyższe uprawnienie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
Zwracany towar należy przesłać pod adres ustalony indywidualnie ze Sprzedającym. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.
Zakupynaryby.pl gwarantuje zwrot pełnej kwoty równiej cenie zakupionego towaru. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący.
Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego, po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu towaru.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7. Reklamacje
W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 tygodni od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia zakupynaryby.pl o wadzie w ciągu dwóch dni od daty otrzymania towaru i stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru pod uzgodniony ze Sprzedawcą adres, wraz z dowodem zakupu oraz wskazaniem na piśmie przyczyny zwrotu.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od momentu jej otrzymania.
W przypadku uznania reklamacji, zakupynaryby.pl wymieni towar na nowy lub zwróci należność za reklamowany towar na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
W przypadku zastrzeżeń co do stanu przesyłki, uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym dostawcy i wypełnienie w jego obecności protokołu potwierdzającego wady przesyłki. Przesłanie zakupynaryby.pl w/w dokumentu ułatwi proces rozpatrywania reklamacji.

§ 8. Ochrona danych osobowych
Dokonując zakupu w zakupynaryby.pl, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.
Administratorem danych osobowych jest zakupynaryby.pl.
Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów prawa obowiązującego w tym zakresie. Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 9. Postanowienia końcowe
Zakupynaryby.pl dokłada należytej staranności, aby opis prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej, ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2021 r.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.zakupynaryby.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.